Registratie

Het symposium heeft een hybride karakter. De registratie voor het symposium wordt verzorgd door Congress by design. Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Er geldt een eigen bijdrage van 45 euro, inclusief btw, die u tijdens de online registratie of direct daarna dient te voldoen om definitief als deelnemer geregistreerd te worden. Alleen oogartsen, oogartsen in opleiding en physician assistants kunnen zich registreren en dienen bij de registratie hun BIG en/of NAPA-nummer op te geven.

Kunt u deelnemen aan deze bijeenkomst?

Deze bijeenkomst wordt mogelijk gemaakt door Bayer. Indien u deelneemt aan dit congres dan worden uw persoonsgegevens tevens door Bayer verwerkt als separate verwerkingsverantwoordelijke. Bayer bewaart uw contactgegevens en informatie over uw interesses om uw ervaring met de producten en diensten van Bayer continu te verbeteren. Voor meer informatie, zie www.medischwijzer.nl/gegevensbescherming. De totale gastvrijheidskosten voor deze bijeenkomst bedragen € 53,79 (€ 48,99 maaltijdkosten en € 4,80 inschrijfkosten*) Volgens de Gedragscode Geneesmiddelenreclame (CGR-code) mag u gastvrijheid ontvangen met een maximum van € 500 per keer en van € 1.500 per vergunninghouder per jaar (cf. artikel 6.4.6 lid 1 CGR). De bovengenoemde drempel geldt niet voor congressen waarbij u en de vergunninghouder elk 50% van alle gastvrijheidskosten dragen. Bayer draagt er zorg voor dat deze drempel niet wordt overschreden. Voor dit doeleinde verwerkt Bayer B.V. een aantal persoonsgegevens waaronder uw naam, uw specialisme en de omvang van de gastvrijheid die u van Bayer heeft ontvangen in het kader van deze wetenschappelijke samenkomst. Bayer zal uw gegevens opslaan voor zolang het bovengenoemde doel de verwerking van deze persoonsgegevens rechtvaardigt. Voor vragen over de verwerking van deze gegevens en het aanpassen van deze gegevens, kunt u te allen tijde contact opnemen met Bayer op het volgende e-mailadres: transparantie@bayer.com. Op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming beschikt u over het recht op informatie, recht op verbetering of verwijdering, recht om bezwaar te maken, recht op overdraagbaarheid en het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie over uw rechten, kunt u een bericht sturen naar Bayer B.V., Data Protection Officer, Siriusdreef 36, 2132 WT Hoofddorp, Nederland of naar dataprivacy.nl@bayer.com.

*Inschrijfkosten: volgens de CGR-code zijn dit o.a. drukkosten, hand-outs, cursusmateriaal, pennen, blocnotes, congresmaterialen, onvoorziene kosten.