Praktische informatie

Doelgroep

Dit symposium staat open voor oogartsen, oogartsen in opleiding en physician assistants die in Nederland geregistreerd zijn (BIG en/of NAPA-nummer). De voertaal is Nederlands; de lezing van de buitenlandse spreker zal in het Engels gegeven worden zonder simultaanvertaling.

Fotografie

Tijdens het symposium zullen er foto’s gemaakt worden. Deze foto’s zullen gebruikt worden voor promotionele doeleinden ten behoeve van het symposium. Wenst u niet op deze foto’s te staan maakt u dit dan kenbaar bij de organisatie van het symposium.